Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Zarówno „Skarpa”, jak i „Wielbłądzi Garb” oraz rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej” objęte są ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.

Obejmuje on całą Mierzeję Wiślaną. Na zachodzie jego granica sięga do miejscowości Sztutowo, na wschodzie zaś do Piasków. Na jego terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody, a w jego otulinie, w skład której wchodzi także część wód Zalewu Wiślanego (występuje w nich foka szara),jeden.

Park został utworzony w 1985 roku i zajmuje powierzchnię 4400 ha. Jego zasadniczą formą ukształtowania są wydmy, a zbiorowiskiem roślinnym - lasy sosnowe (90%). Znajdują się w nim liczne, zatorfione zagłębienia, od strony morza występują zaś zbiorowiska wysokich traw i muraw napiaskowych. Oprócz wielu gatunków ptaków żyje tu mnóstwo ssaków, m.in. dziki, sarny, daniele, a wśród gadów: żmija zygzakowata, zaskrońce i rzadki padalec turkusowy.

Mini przewodnik

Założony już w 1985 r. na obszarze wielkości 4400 hektarów. Otulina parku jest jeszcze większa - 25812 ha powierzchni. Mierzeja Wiślana wymaga szczególnej troski ze względu na torfowiska, sosnowe lasy oraz wydmy - wszystkie ze zróżnicowaną szatą roślinną. W regionie żyje też mnóstwo dzikich zwierząt, m.in. foki szare, kormorany, daniele czy padalce turkusowe.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja